Šabloonide, sh digitaalsete failide, kasutustingimused ja litsentsileping

Palun lugege hoolikalt läbi järgnevad kasutustingimused ja litsentsileping enne meie šabloonide (sh digitaalsete failide) ostmist või kasutamist. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge jätkake šabloonide (sh digitaalsete failide) ostmist ega nende kasutamist.

Omandiõigus

Kõik müüdavad šabloonid, sh digitaalsed failid, jäävad meie intellektuaalomandi õiguste alla. Teie ost ei anna teile omandiõigust failidele, vaid üksnes litsentsi nende kasutamiseks vastavalt käesolevatele tingimustele.


Isiklik kasutus

Ostes meie šabloone, sh digitaalseid faile, annab litsents teile õiguse kasutada šabloone, sh digitaalseid faile ainult isiklikel eesmärkidel. Te ei tohi faile reprodutseerida, paljundada, levitada, müüa, laenutada, rentida, litsentseerida ega kasutada ärilistel eesmärkidel ilma meie eelneva kirjaliku loata.


Mitteedasimüügi klausel 

Te ei tohi šabloone, sh digitaalseid faile, müüa ega ka tasuta edasi anda ühelegi teisele isikule või organisatsioonile ilma meie eelneva kirjaliku loata. Litsents kehtib üksnes teile ja teie isiklikuks kasutamiseks.


Seejuures anname loa kasutada faile füüsiliste lõpptoodete (nt valmis string art tööde) valmistamiseks ja müümiseks.

Muutmise keeld

Te ei tohi muuta ega redigeerida šabloone ega digitaalseid faile ilma meie eelneva kirjaliku loata. Iga muutus või redigeerimine rikub meie intellektuaalomandi õigusi ja võib viia õiguslike tagajärgedeni.

Vastutus

Me ei võta vastutust šabloonide ja digitaalsete failide kasutamisest tuleneva kahju eest, sealhulgas andmete kadumine, tulu kaotus, äritegevuse häired või muud kahjud. Šabloonide ja digitaalsete failide kasutamine toimub täielikult teie enda vastutusel.

Autoriõigus

Kõik meie šabloonid ja digitaalsed failid on kaitstud autoriõigusega ning nende sisu, sealhulgas tekstid, pildid ja muu, kuulub meile. Te ei tohi šabloonidelt ega digitaalsetelt failidelt eemaldada ega muuta autoriõiguse teavet.

Intellektuaalomandi rikkumine

Iga intellektuaalomandi õiguste rikkumine, sealhulgas meie šabloonide ja digitaalsete failide kopeerimine, levitamine või muu ebaseaduslik kasutamine, toob kaasa õiguslikud tagajärjed vastavalt asjakohastele seadustele.

Muudatused

Jätame endale õiguse igal ajal muuta käesolevaid kasutustingimusi ja litsentsilepingut. Uuendatud tingimused hakkavad kehtima kohe pärast nende avaldamist meie veebisaidil või muudes meediumites, kus digitaalseid faile pakume. Jätkates failide kasutamist pärast tingimuste muutmist, nõustute automaatselt uute tingimustega.

Lõpetamine

Jätame endale õiguse lõpetada teie litsents šabloone ja faile kasutada, kui tuvastame, et olete rikkunud käesolevaid kasutustingimusi või litsentsilepingut. Sellisel juhul peate lõpetama šabloonide ja failide kasutamise ja kustutama need oma seadmest.

Privaatsus

Meie privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas me kogume, kasutame ja säilitame teie isikuandmeid, mis võivad olla seotud mh ka šabloonide ja digitaalsete failide ostmise ja kasutamisega. Palun lugege hoolikalt läbi ka meie privaatsuspoliitika.


Kui teil on küsimusi seoses käesolevate kasutustingimuste või litsentsilepinguga, võtke meiega ühendust meie kontaktandmete kaudu, mis on kättesaadavad meie veebisaidil.